Vaste mest spreiden met Agri Van Damme Bvba

Het jaar starten deed Agri Van Damme niet enkel met nieuw materiaal in de vloeibare mest. Voor het spreiden van vaste mest investeerde het bedrijf in twee nieuwe Dezeure stalmestverspreiders.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *