New Holland T8.330 & Horsche Joker 6RT

Koolzaad is een moeilijk gewas om terug in te werken. Meestal worden de stengels versnipperd met een bloter., om er dan over te gaan met een schijveneg of cultivator. Bij dit Frans loonbedrijf werd er eerst tweemaal met een schijveneg de stoppels bewerkt. Hierna komen ze met de cultivator alles inwerken en wordt er gerst op gezaaid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *